Khi hát những bài Đáp Ca này,
các anh chị tự do thay đổi các nốt nhạc
 sao cho lời ca được nghe rơ ràng
và câu văn thêm ư nghĩa.

hvh

Tại Sao Số Thánh Vịnh của Mỹ và Việt Khác Nhau?

Số Thánh Vịnh theo sách lễ Việt Nam là theo Phụng Vụ chính thức của Công Giáo (cũng như Chính Thống Giáo), dùng số Hy Lạp (Greek), c̣n phái Tin Lành và một số dịch giả Công Giáo khác (mới đây) dùng số của Do Thái (Hebrew). Sự khác nhau như sau:

Hy Lạp (Greek) Do Thái (Hebrew)
1 - 8 1 - 8
9 9 - 10
10 - 112 11 - 113
113 114 - 115
114 - 115 116
116 - 145 117 - 146
146 - 147 147
148 - 150 148 - 150

Dệt Nhạc Đúng Với Bản Văn (Xem bài dưới đây)

I. Thư của Đức cha chủ tịch UBTN.HĐGMVN:

Phaolô Nguyễn Văn Ḥa
Giám mục Nha Trang
phụ trách Ủy ban Thánh nhạc toàn quốc
thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam

Kính gửi:

Đức giám mục Albert Malcolm Raljith
Thư kư Bộ Phụng tự và Kỷ Luật Bí tích

00120 Cité di Vatican
Réf. Prot 217/94/L

Vấn đề : Việc soạn nhạc cho bộ lễ Kyrie và Thánh Vịnh Đáp Ca bằng tiếng Việt

Thưa Ngài,

Với tư cách người phụ trách Ủy ban Thánh nhạc toàn quốc, tôi mong có được từ Ngài những chỉ dẫn về việc soạn nhạc cho một số phần của Thánh lễ, cụ thể, phần Thánh vịnh Đáp ca và bộ lễ Kyrie.

Thư của Ngài đề ngày 8/2/1994, số 3b, đă trích dẫn các bản văn phụng vụ vốn “phải được dịch một cách trung thành và người soạn nhạc sẽ soạn các âm điệu cho các bản văn này nhưng không được sửa các bản văn”.

1. Chúng tôi thấy bộ lễ Kyrie và Thánh vịnh Đáp ca không nằm trong danh sách các bản văn liên quan.

Vậy chúng tôi có thể từ đó rút ra kết luận là các bản văn (chính thức) của bộ lễ Kyrie và của Thánh vịnh Đáp ca có thể được thích nghi theo các yêu cầu  của việc soạn nhạc?

2. Chúng tôi có thể làm như vậy không chỉ đối với các điệp ca mà cả với thánh vịnh của chính các bài ca nhập lễ, hiệp lễ (như số 3c của bức thư đă nói) và dâng lễ?

3. V́ trong tiếng Việt của chúng tôi, mỗi từ có thể có sáu dấu khác nhau, âm của mỗi dấu có một độ cao tương đối nào đó, và ư nghĩa của từ thay đổi tùy theo mỗi dấu.

Do đó, nhạc của câu thánh vịnh thứ nhất không thể thích nghi với bất cứ câu thánh vịnh nào khác. Từ đó, việc soạn nhạc cho Thánh vịnh Đáp ca hay cho bất cứ bài ca thánh vịnh nào khác quả là khó khăn đối với chúng tôi.

Cho tới nay, chúng tôi đă cố gắng t́m cách để có thể hát thánh vịnh bằng ngôn ngữ của chúng tôi. Nhiều giải đáp khác nhau đă được giới thiệu, nhưng không có giải đáp nào làm thỏa măn được cả. Điều các nhà soạn nhạc chờ đợi hơn hết đối với việc hát thánh vịnh, đó là họ được phép thích nghi bản văn theo yêu cầu của việc soạn nhạc. Và Thánh vịnh Đáp ca, ngoài h́nh thức đáp ca, liệu các nhà soạn nhạc có thể soạn dưới h́nh thức ca khúc không?

Tôi hy vọng rằng một khi hiểu rơ các khó khăn của ngôn ngữ chúng tôi trong lĩnh vực này, Ngài sẽ đưa ra những chỉ dẫn cần thiết.

Xin Ngài nhận nơi đây tấm ḷng thành của tôi.

Nha Trang, ngày 10/11/2008
Phaolô Nguyễn Văn Ḥa
Giám mục Nha Trang
phụ trách Ủy ban Thánh nhạc toàn quốc
thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam

***

II. Thư trả lời của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích về Bộ lễ Kyrie và Thánh Vịnh Đáp Ca

Kính gửi:

Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Ḥa,

Giám mục Nha Trang,

Chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc Toàn quốc
22 Trần Phú – Nha Trang – Việt Nam

Prot. N. 643/09/L
Vatican
, ngày 3/2/2010

Thưa Ngài,

Bộ Phụng tự và Kỷ Luật Bí tích rất sẵn ḷng được trả lời thư của Ngài về việc soạn các âm điệu cho các bản văn phụng vụ tiếng Việt, đặc biệt, cho bộ lễ Kyrie và cho các Thánh vịnh Đáp ca như sau:

1. Trong thư chúng tôi gửi Ngài vào năm 1994 cũng về vấn đề này, chúng tôi đă không nói tới bộ lễ Kyrie và các Thánh vịnh đáp ca, nhưng chúng ta có thể hiểu rằng đây cũng là những bản văn phụng vụ của Ordo Missae và của việc cử hành Lời Chúa.

Do đó, chuẩn mực được áp dụng cho các bản văn phụng vụ khác cũng có giá trị cho các bản văn thuộc hai trường hợp này, nghĩa là, “có thể soạn các âm điệu cho các bản văn này nhưng không được sửa các bản văn”.

2. Về bản văn của các Thánh vịnh Đáp ca bằng tiếng Việt, Ngài có tŕnh bày những khó khăn trong việc soạn các âm điệu v́ tiếng Việt có tới sáu dấu, bởi vậy việc cho các dấu của ngôn ngữ hòa hợp với các nốt nhạc qủa rất khó. Bộ hiểu nỗi khó khăn này, nhưng đồng thời, Bộ cũng tin tưởng rằng Ủy ban Thánh Nhạc thuộc Hội đồng Giám mục sẽ t́m ra những giải đáp thỏa đáng để có được những âm điệu hay và xứng hợp cho các bản văn này (xin xem Huấn dụ De Liturgia Romana et Inculturatione [Về Phụng vụ Roma và việc Hội nhập văn hóa, 25 /01/ 2004, số 40).

Nếu mỗi âm điệu đều đ̣i hỏi phải sửa đổi đôi chút bản văn, cho dù là những lời rất đơn giản, th́ t́nh trạng của các bản văn phụng vụ chính thức này cuối cùng sẽ ra sao? Bản văn phụng vụ chắc chắn sẽ lộn xộn. Các nhạc sĩ công giáo Việt Nam khi được các Đức Giám mục yêu cầu sáng tác các âm điệu cho các bản văn phụng vụ, th́ cũng được yêu cầu chấp nhận hy sinh cần thiết trong việc soạn các âm điệu theo các chuẩn mực của Giáo Hội liên quan đến vấn đề.

Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể cứu xét các chỉ dẫn trong Institutio Generalis Missalis Romani, số 61, và trong các Praenotanda của Ordo Lectionum Missae, số 89.

Các số nêu trên của các văn kiện này viết: “để cộng đoàn có thể đáp lại Thánh vịnh một cách dễ dàng hơn, chúng ta đă tập hợp một số bản văn được chọn của các Thánh vịnh và của các điệp khúc cho các mùa phụng vụ khác nhau trong năm hay cho các bậc lễ kính Thánh khác nhau. Mỗi khi cần hát thánh vịnh,  chúng ta có thể sử dụng các tập hợp này thay cho bản văn tương ứng với bài đọc”. Hội đồng Giám mục cũng có thể áp dụng lời khuyên này và t́m ra những bản văn được chọn của các Thánh vịnh và điệp khúc để hát thay cho các bản văn được đề nghị trong Sách Bài đọc (xem Ordo Lectionum Missae, các số 173-174).

3. Về phần các bài ca nhập lễ, dâng lễ và hiệp lễ, chúng ta sẽ theo các chỉ dẫn trong Institutio Generalis Missalis Romani, các số 48, 74 và 87.

Các chỉ dẫn này cho biết, ngoài một số chuyện khác, rằng chúng ta có thể hát một bài ca thích ứng với phần lễ, với ngày lễ hay với mùa phụng vụ mà bản văn đă được Hội đồng Giám mục phê chuẩn. Do đó, Hội đồng Giám mục có thể phê chuẩn các bản văn của các bài ca được hát khi nhập lễ, dâng lễ và hiệp lễ, nếu trước đó chưa phê chuẩn.

Tôi xin nhân dịp này bày tỏ với Ngài ḷng quư mến và sự tận t́nh của tôi trong Đức Kitô, Chúa chúng ta.

( + J. Augustine Di Noia, OP)  Tổng giám mục Thư kư