Đám Cưới Trung Tín & Bạch Tuyết - Nov 18, 2022

Persons Of The Year 2022

 

Thầy Việt chịu Chức Phó Tế - Jan 12, 2019

 

Lễ Minh Niên - Xuân 2019

 

Mùng 3 Tết - Xuân 2019, Lễ @ 6:45am

 

Tuần Thánh - 2017

 

Lễ Đức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa, Jan 01, 2017

Lễ Quan Thầy 2016Giáo Xứ
:
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

2121 West Apollo Rd. Garland, Texas 75044
P.O. Box 451568, Garland, Texas 75045-1568
(972) 414-7073