Cha Nhật - July 01, 2018 @ 10am

GHI DANH HT LỄ (hết hạn)

Ch :

Bi Ht

Ca Mục

Bi Ht

Tập Ht

CT

Rước Kiệu v Nh Thờ

Nữ Vương Ho Bnh

  anh Đon

Nhập Lễ

Mẹ L Danh Tiếng

chị Vn

Bộ Lễ

Bộ Lễ Ca Ln Đi 2

  • MNĐT - Mẫu 1 (hvh)
  • Amen (Danish)
anh Đon

Đp Ca & Alleluia

Magnificat

(PDF full) (Mp3 Solo)

anh Đon

Dng Lễ

Ca Khc Trầm Hương

chị Vn

Hiệp Lễ 1

Dạo đn (Ca đon rước lễ)

 

 

Hiệp Lễ 2

Mun Lời Chc Tụng

(Bi ny mới ht lần trước)

anh Đon

Kết Lễ

Mẹ Hằng Cứu Gip

chị Vn